КПКОНПИ показа имотните декларации на депутатите

  07 Декември, 18:17     0  

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува декларациите за имуществено състояние на депутатите от 44-то, 45-то и 46-то Народни събрания, съобщава.

От регистъра се вижда, че 10 депутати въобще не са подали декларации, а 40 са го направили със закъснение.

Какво са декларирали депутатите може да разгледате .

Декларацията отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на заемане на длъжността.

Срокът за подаване на декларации за имущество и интереси на народните представители от 47-мото Народно събрание започна да тече от момента на полагане на клетва - 3 декември и ще продължи до 4 януари 2022 г.

Източник: dariknews.bg

България  


от седмицата

видео

Звездата на смъртта. Астрономи наблюдаваха експлозията на червен супергигант в космоса


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

В кабинета на лекаря се срещат двама приятели, които страдат от безсъние. Единият се оплаква: - Напоследък не мога да заспя. - Аз пък намерих решение на проблема - казва другия. - Броя наум до три и заспивам като къпан. - До три ли? - учудва се първия. - Е, понякога се е случвало и до четири без петнайсет.

още вицове

©2015-2022 Vratsa Guide.