PV панелите запазват 80% от капацитета си за 30 години

Макар че разходите за соларна енергия са намалели рязко през последното десетилетие, степента на деградация на панелите не е нараснала (снимка: CC0 Public Domain)   29 Ноември, 11:43     0  

Същевременно разходите за соларни модули са намалели с 85% от 2010 г. насам, сочи изследване

Изследователите приключиха петгодишно проучване за разграждането на слънчевите модули в техния ранен живот. В анализа са изследвани 834 наземни полеви фотоволтаични модула, представляващи 13 вида от седем производителя в три климатични зони.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Докладът, наскоро публикуван в Progress in Photovoltaics, изследва общо 23 системи. За шест от изследваните инсталации е установено, че скоростите на деградация са ниски и модулите ще работят добре след изтичане на гаранционните срокове.

Същевременно 13 системи демонстрират способността да удължат живота си над 30 години. „Животът“ в това проучване се дефинира като времето, през което един панел произвежда електричество над 80% от това в началния си живот.

В доклада се казва още, че разходите за модули са спаднали с 85% от 2010 г. насам най-вече поради икономии от мащаба, по-висока ефективност, автоматизация на производствените линии, промени в компонентите и спецификациите на материалите, например задните листове. По-ниските разходи са довели до превръщането на слънчевата енергия в централна част от изграждането на енергийна инфраструктура днес.

Проучването на деградацията показа, че тя е „силно нелинейна във времето“ и в някои типове модули присъстват сезонни вариации. Междинните и средните стойности на скоростта на разграждане от -0,62%/година и -0,58%/година съответстват на скоростите, измерени за по-стари модули.

Изводите от доклада са с уточнението, че липсват дългосрочни полеви данни за най-съвременните клетъчни и модулни технологии.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Като цяло нивата на деградиране, открити в работещите системи, са в рамките на стойностите, наблюдавани в модулните технологии, типични за миналото от 1979 до 2014 г. Проучването заключава, че въпреки че разходите за соларна енергия са намалели рязко през последното десетилетие, степента на деградация не изглежда да е засегната.

Източник: technews.bg

Технологии  
подобни  

Колко дълъг е животът на соларните инвертори?

Грижата за тях е съществена за запазване производителността на фотоволтаиците


  29 Ноември, 09:04      0  

Фотоволтаици на къщи - с пари от Министерството на енергетиката

Всички са равни пред европарите по Националния план за възстановяване

Есенният панаир набляга как да се пести енергия

Зелената икономика с нейните най-съществени елементи, като енергийна еот седмицата

видео

Данъчни облекчения за деца ще може да се ползват всеки месец


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

4 годишната дъщеря: - И моля те, мамо, не ми крещи. Аз не съм ти татко и хич няма да ти мълча!

още вицове

©2015-2023 Vratsa Guide.